כניסת שבת בבית אל

כניסת שבת בבית אל

זמן יציאת שבת בבית אל