כניסת שבת בחפץ חיים

שעת כניסת שבת בחפץ חיים

יציאת שבת בחפץ חיים