כניסת שבת בנבי מוסא

זמני כניסת שבת בנבי מוסא , יציאת שבת בנבי מוסא