כניסת שבת בעין יהב

זמני כניסת שבת בעין יהב , יציאת שבת בעין יהב