כניסת שבת בעפרה

זמני כניסת שבת בעפרה , יציאת שבת בעפרה