כניסת שבת בפקיעין

זמני כניסת שבת בפקיעין , יציאת שבת בפקיעין