כניסת שבת בקרית ארבע

זמני כניסת שבת בקרית ארבע, יציאת שבת בקרית ארבע