כניסת שבת בקרית ספר

זמני כניסת שבת בקרית ספר, יציאת שבת בקרית ספר