כניסת שבת ברחובות

זמני כניסת שבת ברחובות, יציאת שבת ברחובות