כניסת שבת ברכסים

זמני כניסת שבת ברכסים, יציאת שבת ברכסים