כניסת שבת ברמלה

זמני כניסת שבת ברמלה, יציאת שבת ברמלה