כניסת שבת ברמת גן

זמני כניסת שבת ברמת גן, יציאת שבת ברמת גן