כניסת שבת ברמת מגשימים

זמני כניסת שבת ברמת מגשימים, יציאת שבת ברמת מגשימים