כניסת שבת בשבי ציון

זמני כניסת שבת בשבי ציון, יציאת שבת בשבי ציון