כניסת שבת בשילה

זמני כניסת שבת בשילה, יציאת שבת בשילה