כניסת שבת בשכם

זמני כניסת שבת בשכם, יציאת שבת בשכם