כניסת שבת בתל אביב

זמני כניסת שבת בתל אביב, יציאת שבת בתל אביב