כניסת שבת חרמון

זמני כניסת שבת חרמון, יציאת שבת חרמון