כניסת שבת טבריה

זמני כניסת שבת טבריה, יציאת שבת טבריה