כניסת שבת טלזסטון

זמני כניסת שבת טלזסטון, יציאת שבת טלזסטון