כניסת שבת טלמון

זמני כניסת שבת טלמון, יציאת שבת טלמון