כניסת שבת יבול

זמני כניסת שבת יבול, יציאת שבת יבול