כניסת שבת יהוד

זמני כניסת שבת יהוד, יציאת שבת יהוד