כניסת שבת ירוחם

זמני כניסת שבת ירוחם, יציאת שבת ירוחם