כניסת שבת ירושלים

זמני כניסת שבת ירושלים, יציאת שבת ירושלים