כניסת שבת יריחו

זמני כניסת שבת יריחו, יציאת שבת יריחו