לשכת התעסוקה מזרח ירושלים

מנהל: משה בקר
moshebek@imail.taasuka.gov.il
מחוז: ירושלים
עיר: ירושלים
כתובת: וואדי ג'וז 49 מתחם מעמוניה
שעות פתיחה: נשים ימים א, ג, ה בשעות 13:00-8:30
גברים ימים ב, ד בשעות 13:00-8:30
דורשי עבודה חדשים בימים א-ה בשעות 13:00-8:30
שעות קבלת נוער: ימים א, ב, ג, ד, ה בשעות 11:00-8:30
טלפון: 02-6268000
פקס: 02-6287953

לשכת התעסוקה ירושלים