סניף הרצליה

בית הדואר הרצליה סוקולוב 12
טלפון: 09-9608700 פקס: 09-9608710
א,ה:08:00-18:00 ב,ג:08:00-12:30 , 15:30-18:00 ד:08:00-13:30 ו:08:00-12:00

כתיבת תגובה