סניף לוד

בית הדואר לוד הרצל 42
טלפון: 08-9228600 פקס: 08 -9227802
א,ה:08:00-18:00 ב,ג:08:00-12:30 , 15:30-18:00 ד:08:00-13:30 ו:08:00-12:00

כתיבת תגובה