סניף עומר

בית הדואר עומר מושב עומר
טלפון: 08-6469622 פקס: 08-6469044
א,ה:08:00-18:00 ב,ג:08:00-12:30 , 15:30-18:00 ד:08:00-13:30 ו:08:00-12:00

כתיבת תגובה