סניף פתח תקוה

בית הדואר פתח תקוה הראשונים 13
טלפון: 03-9390029 פקס: 03–9304004
א,ה:08:00-18:00 ב,ג:08:00-12:30 , 15:30-18:00 ד:08:00-13:30 ו:08:00-12:00

כתיבת תגובה