סניף קרית ביאליק

בית הדואר קרית ביאליק רח' ירושלים 15
טלפון: 04-8403129 פקס: 04 -8721485
א,ה:08:00-18:00 ב,ג:08:00-12:30 , 15:30-18:00 ד:08:00-13:30 ו:08:00-12:00

כתיבת תגובה