סניף תמנון דימונה

תמנון פרץ סנטר
מישור רותם
דימונה
08-6551765