סניף תמנון מבשרת

תמנון קניון הראל
מבשרת
02-5790254