סניף תמנון קרית אתא

תמנון קרית אתא
רחוב ההסתדרות
04-8732830