בית המשפט המחוזי באר שבע

בית המשפט המחוזי באר שבע
רחוב התקווה 5, באר שבע מיקוד 84102

מספרי טלפון
מרכזיה 08-6470444
מרכז מידע ארצי 077-2703333

מספרי פקס
מדור אזרחי 08-6470328
מדור פלילי + נוער 08-6470329
מדור ערעורים אזרחיים,
מנהליים ועתירות אסירים 08-6470249
מדור ערעורים פליליים
08-6470357

גזברות 08-6470357
מזכירות ראשית 08-6470404

קבלת קהל
בימים א'-ה' 8:30-13:30
בימי ו' וערבי חג
(לסעדים דחופים) 8:30-12:00
בפגרה 9:00-12:00
לתצהירים 8:30-13:30
חתימה על אישור
אפוסטילים (בימים א'-ה') 8:30-13:30
מרכז מידע 8:00-16:00

מזכיר ראשי איריס אזרד
טלפון בעבודה 08-6470406

סגן מזכיר ראשי פודלובסקי אליעזר
טלפון בעבודה 08-6470407