בית המשפט המחוזי מרכז

בית המשפט המחוזי מרכז
רחוב באזל 1א' פינת שמשון, פתח תקוה מיקוד 49510

מספר טלפון:
מרכז מידע טלפוני 077-2703333
03-9299508
03-9299420

מספרי פקס
03-9299447
03-9299448

קבלת קהל
קבלת קהל א'-ה': 8:30-13:30
קבלת קהל ימי ו' וערב חג: אין קבלת קהל
קבלת קהל בפגרה: 9:00-12:00

מזכיר ראשי: רחמים אשר
טל' מזכיר ראשי בעבודה: 03-9299449
03-9299508

לבירורים בתיקי בתי המשפט – נא לפנות למרכז המידע הטלפוני 077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
סגן מזכיר ראשי: שרה ינאי
טלפון סגן בעבודה: 03-9299508