בית המשפט המחוזי תל-אביב

בית המשפט המחוזי תל-אביב
רח' ויצמן 1, תל אביב מיקוד 64239

מספרי טלפון
מרכזיה 03-6926211
מרכז מידע ארצי 077-2703333

מספרי פקס
אזרחי, מנהלי, ערעור אזרחי, פשיטת רגל ופירוקים 03-6072859/60
פלילי 03-6911447

קבלת קהל
קבלת קהל א'-ה' 8:30-13:30
קבלת קהל טלפונית א'-ה' (מרכז מידע טלפוני) 8:00-16:00
קבלת קהל ימי ו' וערב חג אין קבלת קהל
קבלת קהל בפגרה 9:00-12:00

מזכיר ראשי קובי בלייך
טל' מזכיר ראשי בעבודה 03-6926397

לבירורים בתיקי בתי המשפט – נא לפנות למרכז המידע הטלפוני 077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל

סגן מזכיר ראשי
טל' מזכיר ראשי בעבודה 03-6926500

כונן פלילי 050-6255035