מס הכנסה ברחובות

סניף מס הכנסה ברחובות :

פקיד השומה: גב' פזית קלימן
כתובת: רחוב רוז'נסקי 11 רחובות – 76423
מספר טלפון מרכזיה: 08-9446644
טל' פקיד השומה: 08-9446641
פקס: 08-9446699