סניף מס הכנסה באשקלון

סניף מס הכנסה באשקלון :
פקיד השומה: גב' ציפורה יוסף
כתובת: רח' הגבורה ‎9, אשקלון‎78190
מספר טלפון מרכזיה: ‎08-6742222
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: ‎08-6712736
פקס: ‎08-6723485