סניף מס הכנסה ברמלה

סניף מס הכנסה ברמלה:
פקיד השומה: מר יצחק סרוק
כתובת: רח' הרצל ‎91, רמלה 76453
מספר טלפון מרכזיה: ‎08-9788222
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: ‎08-9788296
פקס: ‎08-9221260