סניפי מס הכנסה בירושלים

סניפי מס הכנסה בירושלים:

פקיד השומה: מר אברהם בכר
כתובת: רח' כנפי נשרים 66, גבעת שאול, ירושלים 91342
מספר טלפון מרכזיה: 02-6545111
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: 02-6545108
פקס: 02-6545494

סניף מס הכנסה בירושלים
פקיד השומה: מר יהושע יעקובי
כתובת: מגדל דניאל, רח' יפו 236 ירושלים
מספר טלפון מרכזיה: 02-5019222
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: 02-5019257
פקס: 02-5019250

סניף מס הכנסה ירושלים
פקיד השומה: מר אהרון אליהו
כתובת: רח' כנפי נשרים 66, גבעת שאול, ירושלים 91342
מספר טלפון מרכזיה: 02-6545111
טלפון מס הכנסה פקיד שומה: 02-6545414
פקס: 02-6545413