ביטוח לאומי יפו

כתובת: רחוב התקומה מספר 30ת.ד 8507מיקוד 61084

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 – ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00

מענה קולי: מענה קולי להזמנת אישורים -5127250-03

פקס מרכזי: 03-5127149

כתיבת תגובה