ביטוח לאומי נתניה

כתובת: רח' הרצל מספר 68 מיקוד 42392

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 –

ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00

פקס מרכזי: 09-8602804

כתיבת תגובה