ביטוח לאומי רמת גן

כתובת: רחוב החשמונאים מספר 15, ת.ד 10300, מיקוד 52002

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 –

ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00  פקס מרכזי: 03-6751261

כתיבת תגובה