סניף דואר אור יהודה


בית הדואר אור יהודה שדרות אליהו סעדון 130
טלפון: 03-5385904 פקס: 03 -5385903
א,ב,ג,ה:08:00-18:00 ד:08:00-13:30 ו:08:00-12:00

כתיבת תגובה