סניף ירושלים

 ג'בל מוכבר ליד בריכת השחייה.
טלפון: 02-5661107 פקס: 02-5661108

כתיבת תגובה