סניף ירושלים

הכנסת בנין הכנסת (אגף קדמה)
טלפון: 02-6514249 פקס: 02-5312117
א,ה:08:30-14:30 ב,ג:08:30-18:00 ד:08:30-16:00

כתיבת תגובה