סניף נצרת

בית הדואר נצרת רח' 219 ,בניין המוסקביה
טלפון: 04-6554019 פקס: 04-6574587
א:08:00-12:30 ב,ה:08:00-18:00 ג,ו:08:00-12:30 , 15:30-18:00 ד:08:00-13:00

כתיבת תגובה