ביטוח לאומי ירושלים

כתובת: רחוב בן שטח 4 מיקוד 91007

מרכזייה: טלפון 6050* או 8812345-04 – ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00

פקס מרכזי: 02-6755691

כתיבת תגובה